Paslaugų ir socialinis dizainas

plakatų serija plynųjų kirtimų žalai parodyti

Dizainerė: Deimantė Malūnavičiūtė

Jau beveik keturis milijardus metų gyvuojanti ir besivystanti biologinė įvairovė nepaprastai svarbi žmonijos išlikimui. Mes priklausome nuo daugelio gamtos išteklių ir jos teikiamos naudos, kaip antai: klimato reguliavimo, vandens ir oro, dirvožemio derlingumo, augalų apdulkinimo, maisto, kuro, pluošto ir vaistų gamybos, statybinių medžiagų. Viena iš labiausiai kenkiančių žmogaus veiklų yra plynieji kirtimai, kai visi medžiai iškertami vienu sykiu. Plynojo kirtimo metu išnaikinamas visas natūralus miškas ir gyvuojančios ekosistemos, paveikiami vandenys, dėl to keičiasi vietos mikroklimatas, nebevalomas oras. Atlikusi analizę, išskyriau penkias ilgalaikes plynųjų kirtimų daromos žalos pasekmes. Jos suformavo plakatų tematiką: miško ekosistemos sunaikinimas, dirvožemio erozija, visuotinis atšilimas, ekstremalūs reiškiniai, įvairios ligos. Pagal šias temas plakatai sukurti taip, kad sukeltų tiesioginę akistatą su problema ir jos pasekmėmis. Mus supančios aplinkos pažeidžiamumas vaizduojamas per mums visiems pažįstamus simbolius. Pasirinkta neutrali fono spalva įprasmina nykstančią biologinę įvairovę ir simbolizuoja ateities praradimus. Plakatuose yra tik esminė informacija – įvardijama problema ir pasekmė. Visa tai sujungia vizualūs simboliai centre.