Paslaugų ir socialinis dizainas

„Deviantinio elgesio pokytis: dizaino metodai“.

Dizainerė: Gintarė Petkevičiūtė

2020 m. Europos Tarybos atliktas tyrimas parodė, jog Lietuva užima pirmąją vietą Europos Sąjungoje pagal įkalintų asmenų skaičių (220 asmenų 100 tūkst. gyventojų). Visame pasaulyje – ketvirtą, nusileidžiama tik Turkijai, Rusijai ir Gruzijai. Viena iš didelio kalinimo bausmę atliekančių asmenų skaičiaus priežasčių gali būti laikomas didžiulis recidyvo (pakartotinų nusikaltimų) skaičius (62 %), kuriam nemenką įtaką daro laisvoje visuomenėje vyraujantys negatyvūs stereotipai kalėjusių asmenų atžvilgiu. Jie apsunkina integracijos, atlikus bausmę, procesus. Tai – socialinis projektas, kurio tikslu tapo siekis atkreipti laisvos visuomenės narių dėmesį į kalinimo patirties problemos aktualumą ir skatinti jų bei laisvės atėmimo bausmę atlikusių asmenų diskusiją. Ji gali daryti įtaką ne tik pakartotinai nusikalsti linkusių žmonių pasirinkimams, tačiau ir realiam kalinimo suvokimo pokyčiui šalyje. Kalėjusių asmenų atskirtis mažinta pasitelkus dizaino įrankius, leidžiančius pradėti megzti siektiną pokalbį nuo prisėsti kviečiančio baldo – kėdės. Projekto metu buvo sukurtas medinis kėdės karkasas – diskusijos kūrimo įrankis, kuris be žmogaus įsitraukimo ir įdėto darbo negali atlikti numatytos sėdimojo baldo funkcijos. Tokiu būdu perteikiama pilnavertės diskusijos mintis – be visų pusių iniciatyvos ir įsitraukimo ji nėra galima. Tuo remdamasis, kiekvienas pirminio pokalbio dalyvis kūrė asmeninį jautrumą probleminiam laukui perteikiančią kėdę. Pastaraisiais tapo skirtingas patirtis su įkalinimo įstaigų lauku turintys žmonės: laisvės atėmimo bausmę atlikęs asmuo, kalėjusiojo šeimos narys, tyrimo autorė, jauna pora ir 11 metų vaikas. Esamas diskusijos etapas nėra baigtinis, tolimesnis projekto vystymas numatomas kuriant parodų ciklą. Bus siekiama įtraukti kuo daugiau diskutuoti (a.k.a. sukurti savąją kėdės interpretaciją) pasiryžusių žmonių. Projekto kontekste dizaino, kaip meno, forma pasitarnauja kuriant ryšį tarp skirtingų socialinių grupių ir keliant visuomenei svarbius klausimus.