Leidinys

„Šioje upėje aukso nerasite“

Dizaineris: Matas Grecevičius

Klientas: Sausis, 2023 m.

„Šioje upėje aukso nerasite“ – nuo 2015 m. aktyviai rašančio, tapatybę slepiančio autoriaus, Sausio Upės trečioji knyga. Pagrindinė jos idėja – žmonių vertybės, norai, geiduliai, rūpesčiai ir džiaugsmai per amžių amžius nesikeičia, kinta tik forma, turinys išlieka toks pats. Kūriniu siekiama ištrinti laiko pojūtį, tai daroma priešpastatant antikvaruose rastus 50 metų senumo laiškus ir čia ir dabar gimusius tekstus. Į vieną krūvą suplakamos išmaniaisiais telefonais darytos fotografijos ir tik juostelėse išlikę istoriniai kadrai. Knyga gausiai papildyta paties autoriaus ranka rašytais komentarais. Kūrybos procesas vyko ketverius metus. Per šį laiką surinkta per 1500 senų fotografijų.