Leidinys

reprezentacinis Kauno technologijos universiteto leidinys

Dizainerė: Ugnė Krasauskaitė

Klientas: KTU

SITUACIJA. Atnaujintas Kauno technologijos universiteto (KTU) vizualinis identitetas pareikalavo aktualaus reprezentacinio leidinio. Aldona Tüür sukūrė tekstus, kurie KTU mokslininkų ir studentų nagrinėjamas sudėtingas temas pristatė aiškiai ir suprantamai. Mūsų užduotimi tapo gražaus dizaino leidinys, perteikiantis mokslo naujoves ir atitinkantis KTU prekių ženklo knygos taisykles. SPRENDIMAS. Užuot sukūrę vieną leidinį, mokslines bei akademines temas apie švarią energiją, tvarius miestus ar pramonės inovacijas sudėjome į septynis plonus bukletus. Tai leido mums pritaikyti spalvas ir unikalius, tik šiam leidiniui kurtus 3D vizualus konkrečioms KTU spendžiamoms problemoms. Jas suvienijome drąsiai naudodami šriftą kaip grafinį elementą. Atsižvelgdami į pasaulinę pandemiją, kuri apribojo galimybę tokiais leidiniais dalytis iš rankų į rankas, pasirinkome naudoti minkštus, juodus vokus kaip priemonę saugiai ir patogiai platinti leidinius paštu. Turint omenyje, jog juoda spalva sugeria šviesą, juodas vokas tapo universiteto siekio spręsti globalius iššūkius kartu simboliu. Šis pasirinkimas tapo atsvara bukletuose naudojamam spalvų spektrui, kuris rodo to paties tikslo siekiančių specialistų įvairovę ir lankstumą.