Leidinys

Žurnalas apie lietuvišką grafinį dizainą SKŪL

Dizaineris: Jogaila Jurgelis 

Vilniaus dizaino kolegija 

Iki šiol Lietuvoje šalies grafinio dizaino progresas ir identiteto vystymasis nebuvo dokumentuojami – būtent tam šis leidinys ir yra skirtas. Žurnale susijungia trys laiko plotmės: praeitis, dabartis ir ateitis. Kiekviena jų skirta to laikotarpio grafinio dizaino aktualijoms ir problemoms, taip pat pažinčiai su kūrėjais. Pirmoje dalyje pasakojama apie lietuviško grafinio dizaino pradžią – istorija apie dailininkus-konstruktorius, kai toks terminas kaip „grafikos dizaineris“ Lietuvoje dar neegzistavo. Tuomečiai įkvėpimai, kūrybinės krizės ir darbo progresas susipina praeityje. Dabartyje apžvelgiami šiuolaikiniai pasiekimai grafinio dizaino lauke: pristatomos gražiausios metų knygos, „Gero dizaino“ apdovanojimai ir kt. Taip pat, žinoma, mezgasi pokalbiai su šiandienos kūrėjais apie tai, kokie jie buvo ir kas yra dabar. Ateitis visada pagrįsta spėjimais, tad ir paskutiniame žurnalo skyriuje diskutuojama apie lietuviško grafinio dizaino scenarijų ateityje. Ko laukti?