Paslaugų ir socialinis dizainas

Ratuto

Autorė: Giedrė Voverytė

Klientas: Vilniaus dailės akademija

Ratùto - tai modifikuotų etno žaidimų rinkinys. Jis buvo kuriamas pagal senuosius lietuvių tautos žaidimus. Rinkinį sudaro penki žaidimai, tačiau kategorijos yra keturios - vikrumo, stiprumo, taiklumo, komandiškumo. Stiprumo kategoriją sudaro du žaidimai: ,,Lazdos traukynės" (kojos pritvirtinamos prie lentos. Kuris žaidėjas traukiant lazdą pakyla nuo žemės- pralaimi) bei ,,Lindimas per lanką" (lendama per lanką liečiant žemę tik kojomis). Senojoj Lietuvoj buvo lendama per vienkinkio vežimo lanką). Vikrumui priskiriamas pirštų miklumą parodantis žaidimas ,,Sukimas iki centro" (Aplink objektą vyniojama juostelė iki centro. Žaidimo tikslas - pirmam pasiekti centrinį objektą). Senais laikais Lietuvoje buvo žaidžiami įvairūs taiklumo žaidimai. Buvo mėtomi kamuoliukai į duobutes, taip pat žmonės iš karklo pasidarydavo lankelius, kuriuos naudodavo įvairiems taiklumo žaidimams. Mano sukurtą taiklumo žaidimą sudaro verpstės formos objektas, į kurio apskritimus reikia pataikyti kamuoliuką (į kuo mažesnį apskritimą pataikoma, tuo daugiau taškų gaunama. Šiame žaidime naudojamas specialus ženklas - lietuvių simbolikoje naudota SAULUTĖ. Jei pataikoma į apskritimą su saulute - taškai sudega). Komandiškumo žaidime žaidėjai varžosi poromis- kas surištomis kojomis greičiau pasieks finišą (kojos prie objektų pritvirtinamos velcro juostele). Šiuo rinkiniu siekiama specialiai sukurtais įrankiais supažindinti visuomenę su lietuvių praeityje egzistavusiais žaidimais. Visi žaidimai gaminti kuo minimalesnėmis sąnaudomis, juos jungia ąžuolo mediena, žalsva spalva bei atsikartojančios formos. Senieji lietuvių žaidimai buvo žaidžiami su paprastomis, aplink randamomis priemonėmis: prie paprastų medžio šakų pririšus virvutes ar į iškastą duobutę mėtomas ryšulėlis - žiužis. Tad Ratùto žaidimų rinkinys išsiskiria tuo, kad į senuosius lietuvių žaidimus buvo pažvelgta iš dizaino pusės pritaikant šiuolaikiniam vartotojui ir masinei gamybai. Taip pat žaidimams yra sukurti ir dėklai iš medžiagos su linu.