Prof. Serge Serov

Golden Bee grafinio dizaino bienalės prezidentas