Paslaugų ir socialinis dizainas

„Kukubu“

Dizainerė: Gaudutė Žilytė

Klientas: Vilniaus dailės akademija, 2022 m.

Įgyvendinant autistiškų žmonių įtraukiojo ugdymo ir įdarbinimo politiką, svarbu apmąstyti kuriamą aplinką ir joje susitinkančių skirtingų neurotipų žmonių sąveiką. Projektu „Kukubu“ siekiama įvairiapusiškai pažinti autizmo spektro sutrikimą: stebint ir atliekant interviu analizuojama autistiško žmogaus pasaulėjauta ir pasaulėvoka, stebimos autistiškų žmonių virtualiosios bendruomenės. Suformulavus palankaus dizaino kriterijus bei atsižvelgiant į autistiško žmogaus mąstymo, komunikacijos, sensorinių sistemų ypatybes, suprojektuota erdvė „Kukubu“, skirta bendrauti, ilsėtis ir supažindinti neurotipiškus vaikus su autistiškų bendraamžių pasauliu. Ši erdvė galėtų tapti jungtimi ir padėti užmegzti ryšį su autistišku vaiku. „Kukubu“ prototipas susideda iš medinių tampriu audiniu aptrauktų kubų, skirtų pasislėpti. Taip pat juos jungiant galima kurti uždaras bendravimo struktūras: pasitelkiami ne žodžiai ir kūno kalba, o drauge patiriami sensoriniai išgyvenimai.