Leidinys

„Antanas Kazakauskas. Viskas užprogramuota“

Dizaineris: Tadas Karpavičius

Klientas: Vilniaus grafikos meno centras, 2022 m.

Knygoje „Antanas Kazakauskas. Viskas užprogramuota“ pirmą kartą pristatoma pirmojo diplomuoto grafinio dizainerio kūrybinė biografija: nuo pirmųjų XX a. 7 dešimtmetyje sukurtų reklaminių projektų, knygų serijų apipavidalinimo pavyzdžių, programiškai sudėliotų užsienietiškų koliažų, žurnalo „Mūsų gamta“ grafinio dizaino eksperimentų iki viešumoje nematytų abstrakčiosios grafikos lakštų. Knygos autorė, dizaino istorikė Karolina Jakaitė pasakoja apie paslaptingiausią herojų, kurį pažino tyrinėdama Lietuvos XX a. II pusės grafinio dizaino istoriją. Knyga yra paremta ilgamečiu meniniu tyrimu. Jį inicijavo menininko palikimą saugančios šeimos pakviesta Jakaitė. Leidinio meninis redaktorius Julijus Balčikonis buvo ir vienas iš Vilniaus grafikos meno centre vykusios parodos kuratorių. Taip pat į projektą buvo įtrauktas grafikos dizaineris Tadas Karpavičius. Kūrybiniame procese dalyvavo ir daugiau kūrėjų: jie išvardinti leidinio antraštiniuose puslapiuose. Į detektyvinius ir rekonstrukcinius procesus įsitraukę parodos ir knygos kūrėjai stengėsi atskleisti Kazakausko kūrybos visumą: pamatyti tarsi užprogramuotus kazakauskiškus kodus, atsikartojimus, įvairius sutapimus ir ženklus. 1962 m. jo pasirinkimas pirmajam gintis reklaminės srities diplominį grafikos darbą atrodė lyg ir atsitiktinis, tačiau galų gale atsiskleidė jo kaip pirmtako svarba ir ryškumas. Knygoje publikuojama daugiau kaip 300 iliustracijų, tarp jų – kūrinių reprodukcijų, piešinių ir eskizų, taip pat vertingų laikmečio fotografijų ir archyvinių dokumentų. Leidinio tekstiniai ir vizualiniai pasakojimai suskirstyti į 7 skyrius, kuriuose taip pat įterpti amžininkų prisiminimai, parodos fotodokumentacija, išsamus kūrinių katalogas. Knygos dizainas buvo kuriamas, ieškant įkvėpimo Kazakausko grafinio dizaino tinkleliuose, ritmikoje ir koduose, įterpiant jo darbų citatas bei ženklus. Knyga dvikalbė – lietuvių ir anglų kalbomis. Ją išleido Vilniaus grafikos meno centras, bendradarbiaudamas su Vilniaus dailės akademija.