IKI VASARIO 1 D. KVIEČIAME TEIKTI
PARAIŠKAS KONKURSUI GERAS DIZAINAS
2018!

Konkurso anketa 2018
Paraiškos priimamos iki: 2018 m. vasario 1 d.

Pateikdamas šią paraišką, sutinku, kad pateikiama vizualinė
medžiaga ir informacija (išskyrus duomenis apie paraiškos
teikėją) konkurso rengėjų būtų naudojama komunikacijos tik-
slais. Taip pat pareiškiu, kad esu pateikiamo dizaino autorius
arba teisėtas jo arba kliento atstovas.

Participant information

Design object title and function

Photos

5 photos up to 1MB each (jpeg or png format)